Daily Archives: October 11, 2009

Babeti Sanza masasi, kasi ezoki te!

El Memeyi Murangwa 

11/10/09 

 

mongete_na_sanza.jpgO tongo ya 09/10/09, bato ya mayele ya mboka Amerika (USA) basalaki likambo ya kokamwa, na bopeti monduki na eteni ya Sanza oyo ezuami na suka ya molongo,mingi penza na libulu babengi Cabeus.  Na bozongisi mituna ya bakomi sango, mokonzi ya NASA alimbolaki ete, bo tuti masasi na Sanza etalani mingi penza na koluka kotala soki bakoki kozuwa mayi na Sanza. Bosengeli koyeba ete bomemi ebakata ya monduki na sanza elye mbongo ebele pene ya milioni 79 na mbongo ya Amerika. 

Bato ebele baye balandi maye ma uti kosalema bakamwe na koyoka te bato ya mayele ya NASA bakoluka mayi na Sanza, tango mboka ebele na mokili etondi mayi nase ya mabele, kasi mosolo ezangi po te bato bakoka kotimola, ba bende mayi. Oyo elakisi penza te, baye bazelaka lisalisi basengeli ko mi lengebele.

Continue reading