Daily Archives: July 31, 2011

RDC: Misala mabe ekobota be Makama!

El Memeyi Murangwa 

30/07/11 

 

 

 

boat_in_drc.jpgPepo epumbwa oyoki ekweyi, Mituka minene esili na kobaluka, Masini ya Enguduka ekotika nzela pe ekosuka na kopanzana, Masua masili na kozinda na ebale, pe mingala ndenge na ndenge. Bato bako mituna? Mituna mwa ebele: Oyo misala mabe? To, kaka bo lekisi bato mbeka? 

Sima ya pepo ya Hewa Bora oyo ebomaki bato pene 100 na tango ezalaki ko lengela kokita na libanda ya pepo ya Bangoka o mboka Kisangani na mokolo mwa 08/07/11, sango mosusu ya mawa ekomelaki biso. Bwato minene misato ya ko kangama eye elongwaki o' tongo makasi ya mokolo mwa 19/07/11 na libongo ya mboka Mbandaka na nzela ya kokende o zando na mboka Ingende na bokumbi bato baleki 200, ezindaki.  Ata ko bakonzi ya mboka bakoloba te bato 100 bawei, Ba Nkumu ya Equateur baye basololi na VirungaNews bakoloba ete, bato basili nde kosila, motuya penza eyebani te.

Continue reading